Strålande tider för stålet fram till 2050

DEBATT - Publicerad i Di Debatt 2013-06-17

Den 17 juni lanserar svensk stålindustri sin vision för 2050. Det är en tydlig markering, en kraftfull signal: Industrin räknar med att växa, och bli starkare, under lång tid framöver.

Vi vill att våra politiker visar samma visionära kraft. Då skulle Sverige kunna erbjuda den unga generationen en solid tro på framtiden.

Trots att marknaden utvecklats svagare än vi hoppades i början av året, trots att råvaru- och energipriserna åker berg och dalbana, kronkursen är ogynnsam, nya lagar och bestämmelser snedvrider konkurrensen, tror vi på det vi gör: Stål formar en bättre framtid.

Svensk stålindustris vision sträcker sig många kvartal och mandatperioder fram i tiden. Det bärande temat för visionen är att flytta gränser. Visionen innehåller tre delar:

Vi leder teknikutvecklingen
Vi föder kreativa individer
Vi skapar miljönytta

Att industrin törs ta det perspektivet beror på att vi har funnits i sekler, mött hög- och lågkonjunkturer sett kriser komma och gå, och alltid lyckats navigera oss igenom, komma ut på andra sidan, med än större exportinkomster efter än före. I modern tid lika väl som historisk. I perioden 2000-2011 ökade svensk stålexport snabbare än svensk export totalt sett (61 % mot 51 %), trots att exporten under perioden ökade sin andel av BNP från 45,5 till 50 procent.

Sverige har fler branscher än stål där de komparativa fördelarna är uppenbara och därför uthålligheten stor. Vi har brytvärda malmer och stora skogar, koldioxidfri el och många andra tillgångar som är svåra att kopiera. Kring dessa har vi djupt förankrad kompetens kring både produktion och marknad, som också visat sig vara svåra att kopiera. Kundkontakter har upparbetats och fördjupats under sekler av internationell närvaro.

Men även uppenbara komparativa fördelar behöver vettiga förutsättningar. Transportleder måste vara ändamålsenliga, miljökrav konkurrensneutrala, spelregler fasta och tydliga, energi tillgänglig och forskning och utbildning av högsta klass. Att upprätthålla sådana förutsättningar kräver framförhållning och långsiktiga beslut, kort sagt ett visionärt tänkande.

Det är våra politikers jobb.

Vårt jobb i stålindustrin är att fortsätta revolutionera tekniken även i framtidens samhällen, att stimulera människor att utveckla nya samhällslösningar och att själva använda resurser så effektivt att inget annat än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen. Vi tänker visa våra ungdomar att det händer spännande saker och skapas stora möjligheter på våra arbetsplatser. Vi tänker visa att de miljövärden vi skapar är större än den miljöbelastning vi orsakar och att det förhållandet kommer att fortsätta växa.

Innerst inne hoppas vi förstås att våra politiker ska inspireras av detta och hänga på. Att industrin och politiken tillsammans ska konstatera att stålindustrin är en del av lösningen på problemet snarare än problemet självt, så att vi kan hjälpas åt att skapa de förutsättningar som bär oss och våra ungdomar in i framtiden.

Vi hoppas helt enkelt att vi tillsammans kan vårda och utveckla det vi har, samtidigt som vi forskar fram allt det spännande nya. Svensk politik står i startgroparna inför nästa års val, där Sverige ska välja väg. Två tydliga statsministerkandidater går i spetsen för sina trupper. Vilka visioner har ni?

Med visionen för 2050 visar svensk stålindustri sina kort. Nu synar vi era.

För den svenska stålindustrin
Martin Lindqvist
VD och koncernchef i SSAB, ordförande i Jernkontorets fullmäktige

Läs mer om visionen här.