Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Stålets kretslopp

Sven Ekerot

2003. Häftad. 53 s.
(Jernkontorets forskning. D 792)

Pris (SEK): 300:-

Denna skrift är tänkt att fungera som ett informationsmaterial om stålets cirkulation. Informationen skall täcka hela cykeln från att stålet övergår till skrot till det åter får en funktion som prima stålprodukt. Viktigast i denna rapport är dock den fas i cirkulationen när stålet i dagligt tal benämns skrot och utgör en värdefull råvara. Särskilt vill betonas att alla metallprodukter så småningom i cirkulationen blir en ny råvara. Därför måste man medvetet ta hänsyn till detta redan vid utveckling, design/ritbord och konstruktion.

Cirkulationen berör i huvudsak två industriella branscher nämligen återvinningsbranschen (tidigare kallad skrotbranschen) samt stål- och gjutgodsbranschen m.a.o. stålverk och gjuterier. Bakom denna skrift står en kommitté inom Jernkontoret (JK 2319) där både representanter från återvinningsbranschen och stålverken ingår.

Skriften riktar sig till personal inom båda de aktuella branscherna men även till personer som arbetar inom t.ex. samhällssektorn. Eftersom stålets kretslopp är viktig ur miljö- och energisynpunkt är också materialet tänkt som en informationskälla för de som är intresserade av denna sektor.