Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv

Stina Alriksson och Marianne Henningsson

Handbok som beskriver olika metoder för att ta reda på och analysera vilken inställning människor har till miljön.

En viktig knut att lösa för att kunna nå hållbar utveckling är varför människor beter sig på ett sätt trots att de egentligen vet att de borde bete sig på ett annat sätt. Människors beteende när det gäller miljöfrågor beror på många bakomliggande faktorer och för att nå den hållbara utvecklingen måste vi ge människor möjlighet att bli bekväma med beteenden som är bra för miljön. En viktig pusselbit för att nå dit är att veta hur individer och grupper ställer sig till olika strategiska miljöfrågor. Sådan kunskap kan användas för att anpassa informationskampanjer, skräddarsy utbildningspaket eller undanröja faktorer som riskerar att omintetgöra miljöarbetet.

Metoderna som beskrivs i den här handboken kan användas inom många fler områden än miljö, t.ex. inom marknadsföring eller för att identifiera kunskaps- eller informationsluckor bland den egna personalen eller för att undersöka attityder och synsätt hos olika intressentgrupper.

Handboken är framtagen inom forskningsprogrammet Stålkretsloppet och utgiven av Linnéuniversitetet i Kalmar med stöd från Jernkontoret och Mistra.