Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Handbok – Integrera ett ekosystemperspektiv i stålbranschen

Enetjärn Natur, Jernkontoret, Outokumpu, Albaeco, IVL och Triple Steelix

Handbok för stålföretag om att integrera ett ekosystemperspektiv i det befintliga miljö- och hållbarhetsarbetet i verksamheten. 

Till handboken medföljer ett frågeformulär, två mallar samt ett utbildningspaket, se länkar nedan.

2017. Häftad. 46 s.

Ekosystemtjänster utgör en bas för vår välfärd. Alla samhällsaktörer är direkt eller indirekt beroende av ekosystemtjänster. Därför är det essentiellt att inkludera dessa i både samhällsplanering och näringslivsutveckling. 

Målsättningen är att denna handbok ska ge en god kunskapsgrund och förse stålbranschen med verktyg som är ”hands-on” och som kan integreras i företagens befintliga miljö- och hållbarhetsarbete. Förhoppningen är att fler företag ska ta steget och testa att arbeta utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv och att detta ska leda till förbättrade processer, nya sätt att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor, förhindra framtida risker eller kanske till och med leda till nya initiativ som kan bidra till en positiv miljöpåverkan!

Handboken bygger på World Resources Institutes (WRI) handböcker ”Corporate Ecosystem Services Review” (ESR) och ”Weaving ecosystem services into impact assessment” samt övriga vägledande dokument som tagits fram av WRI för ESR-metodiken.

Handboken är tänkt som en första introduktion till företag som vill testa ESR-metodiken. Den är skriven främst för stålindustrin, men det finns flera gemensamma beröringspunkter med andra branscher vad gäller att arbeta med ekosystemtjänster. Handboken har därför potential att även inspirera andra branscher och den kan användas av både små och stora företag.

Tillhörande dokument

Till handboken medföljer ett frågeformulär och två mallar (excel-filer) samt ett utbildningspaket (en Powerpoint-presentation). Dessa kan laddas ner och användas vid genomförandet av ESR-analyser:

Handboken har tagits fram inom ramen för projektet ”Innovation och resurseffektivitet inom stålbranschen genom ett integrerat ekosystemperspektiv” som pågått mellan juni 2016 och juni 2017. Projektet har varit ett samarbete mellan Enetjärn Natur, Outokumpu Stainless Avesta, Jernkontoret, Albaeco, IVL Svenska Miljöinstitutet och Triple Steelix i syfte att bidra till att ekosystemtjänster integreras i stålindustrins verksamhet. Projektet delfinansieras av Vinnova inom de Strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM, som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.