Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Kvantitativ våtkemisk analys inom stålindustrin. A. Kemiskt laboratorie-arbete. B. Analysteknik

Ari Ivaska, Leo Harju och Stig-Göran Huldén

2024. 2 vol. (113 + 136 s.) (Jernkontorets forskning. D 893 A+ B)

Pris (SEK): 600:-

Kemiska analyser är viktiga vid tillverkningen av stål och metallegeringar, från råmaterial till färdig produkt, för kontroll av processbad och för miljöanalyser. Även om man idag ofta använder snabba automatiserade instrumentella analysmetoder inom stål- och metallindustrin, finns det fortfarande ett behov av klassisk analytisk kemi, även kallad våtkemi i flera sammanhang.

Under senare år har det varit svårt att rekrytera personal med våtkemisk kompetens till våra laboratorier. Det finns en risk att denna kompetens försvinner, då utbildningen i klassisk oorganisk analytisk kemi minskar på universitetsnivå. Mindre tid ägnas åt laborationer och studenterna får mindre träning. Den tidigare möjligheten att läras upp av äldre erfaren laboratoriepersonal har minskat som en följd av pensionsavgångar och slimmade organisationer.

Jernkontorets Teknikområde 45, Analytisk kemi och dess Expertkommitté 1, Allmän analytisk kemi, tog för några år sedan beslut om att utarbeta ett utbildningsmaterial riktat till laboranter och laboratorieingenjörer inom medlemsföretagens laboratorier. Materialet är tänkt att kunna användas för självstudier och i samband med utbildningsinsatser.

Utbildningsmaterialet är indelat i tre delar; en inledande del om allmän laboratorieteknik som med fördel kan användas i grundutbildningen av nya medarbetare, en del som beskriver de olika analystekniker som förekommer på stålverkslaboratorier och, slutligen, en del som innehåller laborationer för praktisk övning. Den sistnämnda kommer endast att finnas tillgänglig digitalt. Fokus har lagts på klassisk våtkemisk analys, men några moderna analystekniker behandlas översiktligt.