Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Järn- och stålindustrins arkiv – framtidens historia

Nya arkivkommittén, Jernkontorets bergshistoriska utskott

Den svenska järn- och stålindustrins arkiv är en rik skatt. De äldre arkiven är ofta välbevarade och speglar före­tagens historia från gammal tid, men tyvärr är de senare de­cenniernas arkivmaterial inte omhän­dertaget i samma utsträckning.

För att sätta fokus på järn- och stålindustrins arkiv, bidra till att de bevaras och verka för att de används anordnar en arkivgrupp, Nya arkivkommittén, inom Jernkontorets bergshistoriska utskott seminarier och nätverk.

Skriften innehåller information om verksamheten och kontaktuppgifter till dem inom Jernkontoret som arbetar med arkivfrågor, samt en lista över ett urval av arkiv och arkivföreningar i landet.

Varför ska vi bevara företagets arkiv?

 

Läs mer om arkivgruppens verksamhet: Nya arkivkommittén