Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Från blästbruk till bruksdöd

Lars-Olof Larsson & Leif Rubensson

2000. Inbunden. 334 s. Ill.
(Småländsk järnhantering under 1000 år. 2)
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 35.

Pris (SEK): 170:-

Från blästbruk till bruksdöd handlar om järnhantering i Småland under drygt 1000 år. Redan under tidig medeltid fick blästbruket, som var en form av lågteknisk järnfrarnställning, stor utbredning. Boken ger en helt ny och fördjupad översikt av detta bondedrivna blästbruk, baserat på sjö- och myrmalm och med en efter hand mera utvecklad teknik.

I Sunnerbo upphörde blästbruket först under 1700-talet, men redan på 1620-talet började storskaliga järnbruk, med rnasugnar och stångjärnssrnedjor, växa fram i södra Småland. Boken skildrar uppkomsten av denna rikets sydligaste bruksbygd, efter hand benämnd Kronobergs bergslag och unik för Sverige genom frånvaron av rnalmförande berg. Sjömalmen gav ett utmärkt gjutjärn och flera bruk specialiserades på gjutgodsmanufaktur. Det gäller särskilt det första och största, Huseby, som tidigt blev en stor producent av kanoner och värmande järnkakelugnar.

Denna bruksbygd och dess marknad behandlas i ett brett perspektiv fram till 1860-talet, då tillverkningen nådde en kulmen under den industriella revolutionens initialskede. Men då stod också en hotande bruksdöd för dörren.

Lars-Olof Larsson är historiker och professor, tidigare verksam vid Högskolan i Växjö. Leif Rubensson är medeltidsarkeolog och antikvarie vid Kalmar läns museum.