Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Gustaf Ekman. Svenska järnhanteringens nydanare för 100 år sedan

Gustaf Ekman

1944. Häftad. 128 s. ill.
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 12.

Pris (SEK): 80:-

Den 8 december 1942 hade jämnt ett sekel förflutit, sedan Gustaf Ekman till Jernkontoret avlämnade förslag till försöks anställande med en av honom uppfunnen gasvällugn för inhemskt bränsle.

Uppfinningen visade sig snart kunna fylla ett behov, som vid den tiden var för Sveriges järnhantering i högsta grad kännbart. Utan tjänlig vällugn kunde varken lancashiresmidet i sin för stångjärnstillverkning fullständiga form införas i landet, och ej heller valsverk allmänt anläggas.

Den omläggning av stångjärnssmidet till lancashiresmide och valsverksdrift, som blev följden av vällugnsuppfinningen, medförde för bruksägarne väldiga utgifter, större antalet järnbruk måste nedläggas och andra ombyggas och utvidgas, men resultatet blev en koncentration av hanteringen, som därmed erhöll positiv konkurrenskraft på världsmarknaden. Dess ställning som storindustri blev grundlagd.

Även i andra avseenden var Gustaf Ekmans verksamhet inom hanteringen banbrytande, exempelvis ifråga om ståltillverkning, stålmanufaktur och skogshushållning.

Föreliggande avhandling utgör ett iJrsök till sammanfattning av hans verksamhet och en erinran om hans livsgärning.