Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Datorisering och stålindustri 1960–2020. Fallet SSAB

Birgit Karlsson

2021. 158 s. 
Jernkontorets bergshistoriska utskott, H 89.

Pris (SEK): 175:-

En central fråga inom ämnet ekonomisk historia är teknikens betydelse för ekonomisk utveckling. För att en ny teknik ska kunna möjliggöra effektivare produktion räcker det inte med teoretisk kunskap. Det måste också finnas praktiska möjligheter att utveckla tekniken. Det är också väl känt att det tar tid för ny teknik att slå igenom och att det till en början är svårt att se på vilka områden den kan få störst betydelse.

Inom stålindustrin, exemplifierad med SSAB, kom datoriseringen inledningsvis att få störst betydelse för planering av produktionen. Logistik i meningen planering av produktionsflödet har alltid varit nödvändigt i processindustrier men datortekniken gav möjligheter att styra produktionsflödet på ett mer effektivt sätt. Processerna i stålindustrin hade styrts manuellt och med analog teknik. Processtyrning med hjälp av datorer gav möjligheter att övervaka processen och bestämma sammansättningen av stålet på ett betydligt mer exakt sätt än tidigare. Det gav möjlighet att framställa långt fler stålsorter, vilket i sin tur betydde möjligheter att skräddarsy stål för specifika kunder. Detta möjliggjorde en omställning från massproduktion till flexibel specialisering vars logistiska utmaningar inte hade varit möjliga att lösa utan datorteknikens hjälp.