Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Hyttehamnsprojektet 2005–2008. Undersökningar av Hyttehamn med omnejd under åren 2005–2008. Arkeologiska undersökningar, inventering, analyser och historiska källor, RAÄ 176 i Undenäs socken, Karlsborgs kommun, Västergötland

2010. 104 s. ill.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 79.

Pris (SEK): 175:-

År 2000 var inte endast början på ett nytt millennium utan också det år då masugnsruinen vid Hyttehamn först upptäcktes. Sedan dess har många spännande nya fakta kring platsen drivit forskningen kring medeltida järnproduktion framåt. I denna rapport skriver flera författare om intressanta ämnen relevanta för platsen Hyttehamn.

Industriforskaren Erik Julihn som också var den som ”upptäckte” Hyttehamns masugnsruin sammanfattar en mycket intressant inventering av historiska källor kring Hyttehamn.

Ing-Marie Pettersson Jensen, verksamhetschef för kulturmiljövård i Norberg, arkeolog och bergslagsforskare, ger en översikt av en inventering av Hyttehamns närområde.

Fil. dr i geologi Lena Grandin sammanfattar de första analyserna av malm och slagg från Hyttehamn.

Staffan von Arbin, marinarkeolog vid Bohusläns museum, presenterar en studie av medeltida Vättersjöfart, och Catarina Karlsson gör en genomgång av de arkeologiska undersökningarna i Hyttehamn mellan 2005–2008. Delarna i rapporten är skrivna under perioden 2005–2009 och sattes samman till ett färdigt manus sommaren 2009.