Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Den svenska järnhanteringens tekniska utveckling. Kompendium

Nils Björkenstam

1996. 99 s. ill.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 65.

Pris (SEK): 110:-

Den 1415 november 1980 hölls ett forskarseminarium i Forsbacka, Gästrikland. Föreläsningarna och diskussionerna belyste skilda frågeställningar rörande den ekonomiskhistoriska, teknikhistoriska och socialhistoriska utvecklingen inom svensk järnhantering.

Här gav Nils Björkenstam en historisk översikt över den svenska järnhanteringens tekniska utveckling. Eftersom det saknades en kortfattad introduktion till järn- och stålindustrins tekniska utveckling i ett historiskt perspektiv bad man honom att låta publicera sina föredrag och de utgavs i Jernkontorets bergshistoriska utskotts H-serie som nr 26.

Trots att detta kompendium blev ofullständigt genombearbetat har det uppenbarligen haft en uppgift att fylla eftersom det numera är slutsålt och önskemål föreligger om en nyutgåva. Under de år som gått har emellertid ytterligare kunskap tillkommit om gångna tiders teknik varför vissa kompletteringar och korrigeringar är nödvändiga i en ny upplaga. Dessutom hade vissa avsnitt, särskilt de som berörde järnets bearbetning, fått en väl styvmoderlig behandling, vilket borde rättas till. Även om dessa förändringar skett i föreliggande uppsats är det fortfarande en mycket översiktlig beskrivning av huvuddragen i den svenska järnhanteringens tekniska utveckling från masugnens uppkomst till våra dagar.

Liksom tidigare bygger även nu stora delar av äldre metallurgisk teknikhistoria på ett kompendium som utarbetades för läroämnet Järnets metallurgi vid KTH under åren 194042.

År 1966 uppnådde Jernkontorets Annaler åldern 150 år. I volym 150 nr 12 detta år har professorn i Järnets bearbetning och behandling åren 1929 till 1960, Gunnar Wallquist, beskrivit utvecklingen inom sitt ämne. Ur denna uppsats har små sammandrag överförts till föreliggande uppsats.