Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Sandvikens Jernverk 1938–1957. Sandvikens kallvalsverk 1930–1940. Minnen

Carl Sebardt

1992.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 49.

Pris (SEK): 110:-

Vid Sandvikens 75-års jubileum 1937 hade ett historiskt verk utgivits, vars huvudförfattare var professor Sune Carlsson vid Uppsala universitet. Vid 100-års jubileet 1962 hade man förväntat ett supplement, men något sådant kom ej. Däremot celebrerades 125-års jubileet med ett mycket vackert omfattande bokverk i huvudsak beskrivande senare tiders utveckling vid Sandviks AB.

Den efterföljande skriften omfattar i huvudsak en dokumentation avseende nyanläggning på de s.k. varma avdelningarna och genomförande av Coromant hårdmetall samt omställning till deltagande i rustningstillverkning. De nya enheternas tekniska detaljer finns dokumenterade i den mån det är lämpligt av specialister i Sandvik och ingår ej. Skriften är översiktlig och vill försöka visa de strategiska grunder som låg bakom den omfattande utvecklingen i det s.k. efterkrigsprogrammet. En och annan situationsbild har medtagits för att fylla ut materialet. Tyvärr är det bildmaterial som företaget förfogar över från denna epok nu så ringa att det ej ansetts vara befogat att grunda en illustration till denna skrift, ej heller har den omsorgsfullt utarbetade generalplanen kunnat återfinnas.