Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Bergslagsdelen av Jöns Ulfsson Roos' jordebok 1498

Karin Calissendorff, Martin Fritz

1985.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 36.
Slutsåld.

I det följande presenteras här utdrag ur en jordebok från 1400-talets sista år, nämligen Jöns Ulfssons, daterad 1498. Totalt omfattar jordeboken 66 sidor och finns på Riksarkivet med beteckningen C 36 (tidigare Tidösamlingen). Först nämnes ett trettiotal gårdar i Ervalla socken med avrad i pengar och i natura. Därefter följer uppbörd – främst i järn – från en mängd ängar i Ervalla, som inte går att närmare lokalisera. På följande sidor uppräknas ett antal torp från bergslagsområdet Noraskog, framför allt de nuvarande socknarna Nora och Grythyttan. Huvuddelen av jordeboken, som inte redovisas här, anger ett stort antal gårdar i främst Östergötland, Småland och Närke. Dessutom nämns gårdar i Värmland, Uppland, Västergötland och Halland. Utan tvivel var Jöns Ulfsson en av landets större jordägare vid denna tid.

Jöns Ulfsson tillhörde släkten Roas till Ervalla och härstammade från en gammal norsk frälsesläkt, som genom giftermål och arv kommit i besittning av ett stort antal gods ocb gårdar i Sverige, bland annat Ervalla gård, två mil norr om Örebro.

Måndagen närmast före Kyndelsmässodagen (2 februari) 1498 lät Jöns Ulfsson avskriva sitt fäderne- och mödernearv utur den gamla jordeboken, som hans fader hade. Så ungefär inleds denna jordebok, och att det är fråga om en avskrift och sammanställningar av äldre handlingar har tidigare påpekats, då det i den nya jordeboken skett sammanblandningar av egendomar och att vissa ägor räknats upp två gånger.

Jordebokens detaljerade redovsning av den omfattande järnavraden ger ytterligare ett bidrag till kunskapen om järnets ställning och funktion i den senmedeltida samhällsekonomin.