Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Hyttor och järnframställningsplatser

Åke Hyenstrand

1977. 78 s.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 14.
Slutsåld

Vintern 1972–73 genomgicks och sammanställdes på Riksantikvarieämbetet de lämningar av bergshantering och primitiv järnframställning, som registrerats i samband med fornminnesinventeringen för ekonomiska kartan. Materialet redigerades preliminärt i tabellform och på översiktskartor, varefter ett exemplar av resultatet överlämnades till Jernkontoret, som bekostat sammanställningen. Avsikten är att denna översikt på ca 4 000 lokaler skall vara till nytta för en topografiskt och geografiskt inriktad järnforskning och utgöra en referensram till de detaljundersökningar som gjorts och kommer att göras. Det hela skall även betraktas som en fortsättning av ett traditionellt samarbete mellan Jernkontoret och Riksantikvarieämbetet vad gäller järnforskningen.

Den gjorda sammanställningen är preliminär och får betraktas som ett råmaterial och nyckel till de beskrivningar med exakta lägesangivelser som förvaras på Riksantikvarieämbetets inventeringsarkiv. Den här föreliggande framställningen är en översiktlig presentation av materialet och de svenska järnframställningsområdena. Tyngdpunkten har lagts på material från äldre tid. Den nyare tidens bruksrörelse har endast i förbigående berörts. Denna har under senare år behandlats mera ingående genom den av Jernkontorets bergshistoriska utskott bedrivna hyttinventeringen (Bohm 1972).

Direktör Ivar Bohm och docent Inga Serning har med kraft understött sammanställningsprojektet. Det konkreta arbetet har främst utförts av FK Anders Degerström och FK Gunvor Nordström. Den senare har även ritat underlaget till flertalet av de översiktskartor som bifogats.