Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Karlskoga bergslag. En sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i Karlskoga och Degerfors socknar i Örebro län samt Bjurtjärns socken i Värmlands län

Sofia Strandvik

2004. 103 s. (Atlas över Sveriges bergslag) Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 125.

Pris (SEK): 150:-

Föreliggande rapport över Karlskoga bergslag är den första i en tänkt fortsättningsserie från projektet "Atlas över Sveriges bergslag". Den tidigare rapportserien redovisar de svenska bergslagernas områden med medeltida ursprung (hittills har 18 av 23 områden publicerats). Under arbetets gång har det framkommit önskemål om liknande sammanställningar även över de bergslagsområden som saknar medeltida belägg. Denna rapport är en pilotstudie i syfte att finna former för en vidare publicering av den svenska industrins fysiska kulturarv. Rapporterna trycks av Jernkontoret och ingår i Bergshistoriska utskottets Serie H i en sammanhållen nummerserie med speciell layout. Denna fortsättningsserie utgår från nr 125 och skiljs ut från rapporterna över bergslagerna med medeltida ursprung genom användningen av en avvikande färg på omslagstexten.