SALOMON SÄNKER RATING FÖR FLERA USA-BOLAG

Salomon Smith Barney har nedgraderat flera stålbolag, bland annat Betlehem Steel och Nucor som sänks från köp till neutral.

Ticker, 2001-09-20