FORTSATT DRIFT

Driften vid Inexa Profil kommer att fortsätta i ytterligare fem veckor framåt har Inexas konkursförvaltare beslutat. Beslutet innebär att SSABs leveranser av råstål till företaget återupptas. Flera företag har hört av sig om att ta över driften av Inexa. Bland annat Duroc, men Sif-klubbens ordförande, Dan Eriksson, tror inte att Duroc har kraft nog att genomföra de investeringar som krävs.

Norrländska Socialdemokraten, 2001-09-19