"MINSKA KOSTNADERNA"

Det är mycket svårt att påverka priset på räls i Europa, menar Ragnvald Eriksson, som är inköpsansvarig på Banverket. Han ger rådet till Duroc eller någon annan ny ägare av Inexa Profil att de måste göra något åt kostnaderna. - Jag brukar få läsa att Inexa Profil varit för dålig på att ta betalt. Kom ihåg att Inexa Profil inte är unikt, det är de stora elefanterna som sätter prisnivån. Om Duroc skulle ta över och inte får ner kostnaderna blir det svårt, för du kan inte göra så mycket på intäktssidan, menar han. Efter sammanslagningar finns det idag bara ett fåtal rälstillverkare kvar i Europa. Eriksson menar att det för konkurrensen vore synd om Inexa Profil inte återuppstår

Norrbottens-Kuriren, 2001-09-19