ARBEDS DYSTRA VINSTUTSIKTER

Arbed uppger att den operationella vinsten sjönk med 50 procent det första halvåret. Det skyller företaget på den svaga efterfrågan, lägre priser och högre produktionskostnader. Företaget räknar med ännu lägre vinst för andra halvåret.

Financial Times (GB), 2001-09-19