USINOR VARNAR FÖR FÖRLUSTER FÖR ANDRA KVARTALET

Franska Usinor menar att den globalt sett svaga konjunkturen och höga råmaterialskostnader kommer att få genomslag på andra halvårets resultat. Analytikerna har ifrågasatt huruvida Usinor, med hänsyn till det dåliga resultatet, kommer att fortsätta att driva på en fusion med Aceralia och Arbed. Usinors nettoresultat för första halvåret sjönk till 67 miljoner euro, jämfört med 490 miljoner kronor förra året.

Reuters Int. Ekonominytt, 2001-09-19