MODERNA SNABBSTÅL REVOLUTIONERAR BORRMARKNADEN

I en test utförd på olika borrar som använts till snabbstål har det visat sig att det extremt höglegerade ASP 2060 är särskilt väl lämpat för borrar i svåra applikationer. Det visade sig också att verktygets livslängd ökade markant om man höjde skärhastigheten från 5 m/min till 10 och 15 m/min.Behovet av snabbstålsborr har ökat med de höghållfasta plåtmaterialen som nu tillverkas i hållfasthetsklasser upp till 600 HB. Borrprov gjordes i flera andra arbetsmaterial, bland annat HARDOX 500, Kymenite 9007 och H13 med hårdheten 48HCR. I samtliga fall var ASP 2060 överlägsna de konventionella snabbstålen.

Verkstadsinformation Nr. 5, 2001-06-10