STÅLFÖRETAG SATSAR PÅ METALLÅTERVINNING

Lersjöfors Stål AB har planer på att etablera en skrotsax i Lesjöfors. Av ansökan framgår att det handlar om att söndermala metallskrot till fragment som kan smältas om. I Lesjöfors ska dock bara grovklippning och malning ske. Anläggningen bedöms klara 40-50.000 ton per år.

Filipstads Tidning, 2001-06-09