EU FÖRBEREDER MOTAKTIONER GENTEMOT USA:S STÅLIMPORTRESTRIKTIONER

EU kommer att göra motstånd ifall USA inför ytterligare stålimportrestriktioner. EU har 18 anmälningar mot USA hos WTO, World Trade Organisation. WTO är den organisation som reglerar världshandeln. Förutom EU så protesterar även länder som Japan, Brasilien, Korea mot de planerade importrestriktionerna. Nyligen så dömde WTO USA som skyldig i fyra liknande fall. Om WTO skulle finna USA skyldig i de fall som EU tagit upp, så har EU rätten att införa liknande stålimportrestriktioner mot USA.

The Wall Street Journal Europe, 2001-06-08