VA STAHL SER SÄMRE ÅR FRAMFÖR SIG

Österrikiska ståltillverkaren Voest Alpine Stahl rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för fjolåret. Man förväntar sig dock inte att innevarande år blir lika starkt. De diskutabla framtidsutsikterna uppvägdes av redovisningen av rekordresultatet och aktien sjönk 0,4 procent på Wienbörsen. Investerare var imponerade av koncernens resultat och övertygade att VA Stahl kommer att överleva nuvarande ekonomiska omständigheter.

Reuters Int. Ekonominytt, 2001-06-08