KOL- OCH STÅLGRUPP SATSAR PÅ FORSKNING

När EU:s rådsarbetsgrupp för kol- och stålfrågor hade möte i Oxelösund bestämdes att när fördraget som ligger till grund för verksamheten går ut den 1 juli skall man satsa avkastningen på rådsgruppens kvarvarande medel, 1,6 miljarder Euro, på forskning för att öka konkurrenskraften inom den europeiska kol- och stålindustrin.

Södermanlands Nyheter, 2001-06-08