BOLAGSSTYRELSERNA USINOR ARBED OCH ACERALIA ACCEPTERAT

Usinor, Arbed och Aceralias styrelser har samtliga godkänt villkoren i den plan för sammanslagningen av bolagen, som presenterades den 19 februari, och är nu redo att signera en definitiv överenskommelse.

Nyhetsbyrån Direkt, 2001-06-08