AMERIKANSK UTREDNING KAN UTLÖSA STÅLKONFLIKT

President Bushs beslut om att en utredning ska tillsättas för att undersöka om kraftigare stålimportrestriktioner ska införas möter inte någon större uppskattning i omvärlden. Varje år exporterar den svenska stålindustrin stål till USA för omkring 2,5 miljarder kronor. Främst handlar det om så kallat specialstål, rostfritt och legerat, som troligtvis inte kommer drabbas av eventuella sanktioner.- Det är interna problem i USA som är orsaken till den amerikanska stålindustrins svårigheter, underlåtenhet att strukturera om som vi har gjort på den europeiska sidan, säger Lars Zarelius, chef för den handelspolitiska avdelningen på Jernkontoret.

Svenska Dagbladet, 2001-06-07