EUROPAS STÅLKOLOSS BÖRJAR TA FORM

Tillsammans kommer trippelkonstellationen mellan stålkoncernerna Usinor, Arbed och Aceralia att kunna införa kostnadsnedskärningar i miljardklassen. Dock så kommer konkurrens- och kartellmyndigheter inom EU kritiskt granska affären och framtida nedskärningar kommer stötta på hårt motstånd. En EU-granskning av affären beräknas pågå under fyra månader med början i mars. Det är ett nytt jättebolag som bildas. Tillsammans har de tre bolagen ett börsvärde på sju miljarder euro. Efter år 2003 ska den nya koncernen kunna presentera årliga kostnadssänkningar på 300 miljoner euro.

Handelsblatt, 2001-02-20