DÅLIG MILJÖ VID MASUGN TVINGAR PERSONAL BYTA JOBB

Arbetsmiljöinspektionen har uppmärksammat de dåliga förhållanden som råder vid SSAB:s nya masugn i Luleå. Masugnen har haft stora problem med rökgaser i tapphallen. Rökgaserna innehåller giftiga ämnen som har orsakat störningar i luktsinnet och luftrörskatarr hos flera anställda. Var tionde anställd vid SSAB i Luleå har tvingats byta jobb till följd av den dåliga arbetsmiljön.- Det är helt oacceptabelt, säger huvudskyddsombudet Roger Forsberg till SVT:s regionala nyhetsprogram Nordnytt.Åtgärder har vidtagits, men gränsvärdena är fortfarande för höga i masugnen.

TT, 2001-02-20