NY MASUGN GAV SÄMRE ARBETSMILJÖ

I somras byggdes den nya masugnen på SSAB i Luleå upp rekordsnabbt. Nu har det visat sig att arbetsplanen tidsmässigt skulle ha behövt vara mer omfattande. Arbetsmiljön i den nya anläggningens tapphall är under all kritik och nödvändiga åtgärder för att rätta till detta beräknas kosta 30 miljoner kronor. Oväntat stora mängder stoft och svaveldioxid bildas vid tappningen, och stoftströmmen når inte utsugen i tapprännan.Ragnar Alatalo, chef för masugnen på SSAB i Luleå, menar dock att den aktuella masugnen fungerar bättre än väntat produktions- och kvalitetsmässigt sett. Inom ett halvår hoppas han att ha en bra arbetsmiljö i tapphallen.

Ny Teknik Nr. 5, 2001-02-01