STRID OM SSAB-CHEF

Nu kräver en majoritet av de anställda vid SSAB:s nya masugn i Luleå chefen Ragnar Alatalos avgång. I uppropet, som fått stöd av den lokala metallklubben, beskrivs Alatalo som nonchalant, okunnig och arrogant. Vidare kritiseras han för att det tagit för lång tid att lösa arbetsmiljöproblemen i masugnens tapphall. Alatalo får dock stöd av SSAB:s platschef som menar att arbetsmiljön "till varje pris" ska förbättras.

Ny Teknik Nr. 5, 2001-02-01