DE DELAR DYR DATABAS

Tolv företag i stål-, metall-, elektronik- och verkstadsbranschen har sedan årsskiftet tillgång till artiklar och rapporter i databasen "Materials Science Collection/METADEX". De har gått samman i ett konsortium och på så sätt skaffat sig grupprabatt på den dyra databastjänsten hos Cambridge Scientific Abstracts. Informationssökning som förr skulle ha tagit flera dagar tar nu endast någon timme. Men tidsvinsten är inte bara relaterad till själva sökarbetet.- Jag behöver inte heller göra så många experiment. Genom att studera de försök som gjorts tidigare kan jag koncentrera mig på att göra nya experiment. Jag behöver inte upprepa experiment som redan är gjorda, säger Jan Tiberg, teknologie licenciat på Erasteel Kloster i Söderfors.

Ny Teknik Nr. 5, 2001-02-01