INDUSTRIUTSLÄPPEN MINSKAR EFTERHAND

Stålbranschen har nu i dagarna den första träffen med myndigheterna för att diskutera framtida miljöfrågor. Karin Östman arbetar på miljöavdelningen på Sandvik Steel och hon tycker att stålindustrin har varit dålig på att marknadsföra stålet som ett återvunnet material. Dock så har branschen totala inställning till miljöfrågarna förändrats mycket under de senaste tio åren- Det är en tung process i botten, det går åt mycket slagg att ta hand om. Men energiåtgången är effektiv eftersom man använder produkterna kanske 50-60 år, säger Karin Östman om stålprocessen.

Gefle Dagblad, 2001-02-01