SHEFFIELD-TJUREN FICK VIKA

Den nya logotypen var på plats vid den högtidliga dagen då Avesta Sheffield fusioneras med Outokumpu till AvestaPolarit. Den gamla tjuren har fått ge plats för den nya stiliserade järnsymbolen. Vid middagstid hade 1.700 portioner tårta redan konsumerats i Torneå, och AvestaPolarits födelsedag firas på samtliga företagets fabriker världen över, ungefär 20 länder med 8.900 anställda. Av de 770 Mkr som ingår i investeringsprogrammet satsas 680 Mkr i Torneå, där ytan företagets verksamheter upptar är så omfattande att man kan tala om en egen stadsdel. - Vi är så lyckligt lottade att vi har alla transportslag tillängliga och kan välja det lönsammaste. När det gäller transporter mellan svenska och finska fabriker är tåget det mest praktiska, säger Niilo Suutala,

Norrländska Socialdemokraten, 2001-01-31