Dämpad marknad tynger Outokumpu

Outokumpus kvartalssiffror visar att 2023 var ett utmanande år för företaget, skriver Karlskoga Tidning-Kuriren. Nedgången i Europa har varit påtaglig, medan marknaden i Amerika har varit något stabilare, men med tendenser till en försvagning. Stålkoncernen rapporterar dock ett överraskande högt justerat ebitda-resultat, det vill säga före räntekostnader, skatter och avskrivningar, på 72 miljoner euro, för det fjärde kvartalet. För helåret blev justerat ebitda 517 miljoner euro, 59 procent lägre än året dessförinnan. "Under 2023 minskade våra leveranser av rostfritt stål med 9 procent jämfört med föregående år, vilket återspeglar en svagare marknad. Vi har vidtagit snabba, förebyggande åtgärder för att öka vår lönsamhet i hela företaget", säger Outokumpus vd Heikki Malinen i ett pressmeddelande.

KT-Kuriren.se, 2024-02-08