Metalliska material: 19 miljoner till nytt modelleringsprojekt

Finbeam är ett nytt fullskaleprojektet inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materiaI, med fokus på modellering av varmbearbetning.

Plm-erpnews.se, 2018-09-10