Critical Metals väljer Finland för etablering

Bolaget Critical Metals kommer att bygga sin anläggning för att utvinna vanadin ur slagg från SSAB i Björneborg i Finland, skriver Affärer i Norr. Tidigare har även Luleå och Boden nämnts som tänkbara orter för anläggningen, som beräknas kosta cirka 1,3 miljarder kronor.

AffäreriNorr.se, 2021-01-06