Järnets roll i samhällsförändringen under vikingatid och tidig medeltid

Den senaste boken i Jernkontorets bergshistoriska skriftserie belyser hur stål under vikingatiden bidrog till att forma ett nytt samhälle, skriver Svensk Historia. "Idén till den här studien kom till oss under en internationell konferens för ganska precis fyra år sedan. Forskare från sex nationer diskuterade järnets roll i samhällsförändringen och en mängd frågor restes. Vi såg att särskilt tiden före 1150 behövde belysas ytterligare", berättar Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning.

Svenskhistoria.se, 2021-01-10