Stålindustrin kan och vill inte gå miste om halva befolkningen

Sveriges stålföretag driver en rad olika initiativ för ökad mångfald och jämställdhet. Slaget om framtiden avgörs av företagen som har de bästa medarbetarna, skriver Jernkontoret. "Vi varken kan, vill eller har råd att gå miste om halva befolkningen. Vi måste vara attraktiva för alla, oavsett könstillhörighet, säger Bo-Erik Pers, Jernkontorets vd.

Svenskverkstad.se, 2019-03-08