Debatt: "Rigida vattenregler stoppar viktig industri"

Sverige och Finland behöver driva på för möjligheten att göra undantag från EU:s vatten­direktiv, så att ambitionerna i unionens klimat­politik kan uppfyllas. Det skriver Jernkontoret vd Annika Roos tillsammans med företrädare för svensk och finsk gruv- och stålindustri i en debattartikel i SvD. "Vi menar att medlems­staternas tillstånds­myndigheter, efter en noggrann prövning och efter att ha vägt olika intressen mot varandra, ska ges möjlighet att komma fram till att en viss verksamhet är så angelägen från samhälls­synpunkt att den bör ges tillstånd även om någon miljö­kvalitets­norm överskrids. Det skulle kunna handla om verksamheter som är avgörande för den gröna omställningen eller som har stor betydelse för välstånd och sysselsättning", skriver debattörerna.

SVD.se, 2024-06-12