Stärkt krona - dråpslag för svenska exportbolagen

För exportindustrin är den stärkta kronan ett dråpslag. Mindre företag som bara exporterar påverkas kraftigt, menar Lena Sellgren på Business Sweden. Under våren vittnade svenska exportbolag om en nattsvart marknad. Nu kan läget förvärras ytterligare. "Det råder ingen tvekan om att det är negativt för exportföretagen", säger SEB:s chefekonom Robert Bergqvist. I samband med finanskrisen försvann omkring 7 000 små och medelstora svenska företag från exportmarknaderna. Till de svenska exportjättarna hör Boliden, Sandvik och SSAB.

SVD.se, 2020-07-27