Stålbranschens påhittighet sätts på stora prov

Stålbranschen har fått en framträdande roll i arbetet med klimatomställningen, inte minst på grund av satsningarna som görs av Hybrit och H2 Green Steel. Elektrifiering och skifte till vätgasteknik ökar dock konkurrensen om såväl el som råvaror, skriver Dagens industri. "Väldigt mycket av innovationskraften går också åt till att hitta smartare hushållning och utnyttjande av resurser, säger Gert Nilson, teknisk direktör på branschorganisationen Jernkontoret, till Di.

di.se, 2023-01-29