Stålproduktionen minskade i Sverige under 2022

Under 2022 producerades totalt cirka 4,4 miljoner ton råstål i Sverige, nästan 6 procent mindre än under 2021. Det visar nya siffror från Jernkontoret, uppger Nyhetsbyrån Direkt. Under december 2022 var produktionstappet 19,98 procent jämfört med december 2021. "Vi såg ett kraftigt fall under fjärde kvartalet som beror på en kombination av fallande efterfrågan och planerade stopp för underhåll", säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, i ett pressmeddelande.

di.se, 2023-01-19