Arcelor Mittal: Undersöker försäljning av Kanada-tillgångar

Enligt uppgifter i Financial Times överväger Arcelor Mittal att sälja sina kanadensiska infrastrukturtillgångar, bland annat 420 kilometer järnväg och en hamn, för att minska sin skuldsättning, rapporterar Direkt. Ståljätten har drabbats hårt av vikande efterfrågan som en effekt av coronapandemin, och tog i maj in 2 miljarder dollar genom en emission av aktier och konvertibler, uppger Direkt.

di.se, 2020-06-22