SSAB:s styrelse föreslår att utdelningen halveras

Enligt SSAB har affärsläget under årets första tre månader i stort motsvarat förväntningarna. Osäkerheten om coronavirusets effekter på industriproduktionen och den ekonomiska utvecklingen gör dock att stålbolagets styrelse nu lämnar ett nytt förslag till utdelning: 0,75 kronor per aktie i stället för tidigare 1,50, skriver Di "SSAB har en stark balansräkning med en historiskt sett låg skuldsättning och har därutöver säkerställt en mycket god likvid beredskap", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

di.se, 2020-03-25