Minskad global stålproduktion i november

Den globala stålproduktionen minskade med 1,0 procent i november jämfört med ett år tidigare. Detta trots markant ökad kinesisk stålproduktion under månaden, visar statistik från World crude steel production, skriver Di. I Sverige minskade produktionen i årstakt med 7,4 procent i november, till 309.000 ton.

di.se, 2019-12-20