Styrelsetvist om kluvet Sandvik

Sandviks styrelse är splittrad om avknoppningen av affärsområdet specialstål, Materials Technology (SMT). Källor uppger att styrelsemedlemmar som står nära huvudägaren Fredrik Lundberg är tveksamma till avknoppningen, medan vd Björn Rosengren anser att Sandviks aktieägare gynnas om SMT blir ett eget börsbolag. Björn Rosengren och Sandviks styrelseordförande Johan Molin anser att en avknoppning av SMT skulle innebära en avsevärt högre värdering av Sandvikaktien på Stockholmsbörsen.

di.se, 2019-07-17