Debatt Repliker: "Hela kostnaden för elförsörjningen måste beaktas"

Det är systemkostnaden, det vill säga den totala kostnaden för elförsörjningen, som avgör industrins långsiktiga konkurrenskraft. "En större andel oplanerbar elproduktion medför stora och snabba kast i elproduktionen som kräver ny infrastruktur för elöverföring, ellagring och flexibilitet både på produktions- och användarsidan", skriver Jernkontorets vd Bo-Erik Pers tillsammans med fyra andra industriföreträdare i en replik till Linda Burenius, föreningen 100 procent förnybart och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, på DN Debatt. "Naturskyddsföreningen och 100 procent förnybart menar att den ökande oplanerbara elproduktionen ger förutsättningar för investeringar i energilagring som vätgas och batterier. Dessa investeringar innebär dock ökade systemkostnader, även om elpriset är väldigt lågt när det blåser mycket", skriver debattörerna.

DN.se, 2021-02-17