Is i magen hos svenska stålet

Den smärtsamma strukturomvandlingen av svensk stålindustri under 1970- och 80-talen har blivit en konkurrensfördel. Svenska stålföretag producerar nu nästan bara högförädlade nischprodukter, som tillverkare av allt från bilar till mobiltelefoner inte klarar sig utan, skriver Fokus.

Fokus.se, 2018-06-08