SCB: Bättre drag i industrin

Kapacitetsutnyttjandet i industrin ökade med 1,0 procentenheter under det fjärde kvartalet 2016, jämfört med tredje kvartalet. Det visar nya siffror från SCB, rapporterar TT. Störst var ökningen i stål- och metallverk, 3,2 procentenheter jämfört med tredje kvartalet. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden steg till 89,6 procent.

Omni.se, 2017-02-15